Αντισηπτικά σε διάφορες συσκευασίες που διαθέτουν πιστοποίηση Ε.Ο.Φ.